VolunteX.github.io

Voluntary eXchange of Thailand (previously #InfoSecEvangelist, #OoPxThailand)

View the Project on GitHub

Getting Started in Cybersecurity (CIA) (#OperationICTSU11)

Session

Contributor[s]

Attendees

 1. Apatcha Sonpray (อพัชชา สนพราย) [Cert]
 2. Aphiwat Phoorahong (อภิวัฒน์ ภู่ระหงษ์)
 3. Apichai Chomjun (อภิชัย ชมจันทร์) [Cert]
 4. Apinya Sangsam (อภิญญา สังข์เสม) [Cert]
 5. Atipong Chomdong (อธิพงศ์ ชมดง) [Cert]
 6. Atita Somprasong (อทิตา สมประสงค์) [Cert]
 7. Aunniya Vijittanantakul (อันต์ณิญา วิจิตตนันทากุล)
 8. Chaimongkhon Srilit (ชัยมงคล ศรีฤทธิ์) [Cert]
 9. Chaitoch Pansuvan (ชัยธัช ปานสุวรรณ์)
 10. Chakkrit Khaewlek (จักรกฤษณ์ แก้วเล็ก) [Cert]
 11. Chanasorn Sretongtae (ชนสรณ์ ศรีทองแท้)
 12. Chawalit Marayat (ชวลิต มารยาท) [Cert]
 13. Chonrapat Settarat (ชนรพัฒน์ เศรษฐรัตน์) [Cert]
 14. Chonticha Mainoy (ชลธิชา ไม่น้อย) [Cert]
 15. Jantarat Jareonsuk (จันทรัสม์ เจริญสุข) [Cert]
 16. Jiratchaya Sutawong (จิรัชญา สุตะวงษ์) [Cert]
 17. Jutamas Siriart (จุฑามาศ ศิริอรรถ)
 18. Kannatthanan Biyaem (กันต์ณัฐนันท์ ใบแย้ม) [Cert]
 19. Kanokporn angkasekwinai (กนกพร อังคเศกวินัย)
 20. Kanokporn Saewoon (กนกพร แซ่หวุ่น) [Cert]
 21. Kittitat Arrucksomboon (กิตติธัช อารักษ์สมบูรณ์) [Cert]
 22. Kongsook Wittayawanitchai (ก้องสุข วิทยาวนิชชัย)
 23. Kriengdet Janchai (เกรียงเดช จันทร์ฉาย) [Cert]
 24. Kritsanapat Watcharakriengkrai (กฤษณพัทธ์ วัชระเกรียงไกร) [Cert]
 25. Krittima Eambunnapong (กฤติมา เอี่ยมบรรณพงษ์) [Cert]
 26. Kulkitti Nuangjagoun (กุลกิตติ เนื่องจากอวน)
 27. Lerdluk Satdee (เลิศลักษณ์ สาตดี) [Cert]
 28. Manatsawan Channarong (มนัสวรรณ ชาญณรงค์)
 29. Nanthawat Pinitkijwat (นันทวัฒน์ พินิจกิจวัฒน์) [Cert]
 30. Naratorn Phetchuchat (นราธร เพ็ชรชูชาติ)
 31. Natawas Piemkhumdee (ณัฐวัส เปี่ยมขำดี) [Cert]
 32. Nathakorn Wimonwatwethi (ณฐกร วิมลวัตรเวที) [Cert]
 33. Nathanicha Boonyaporn (ณัฏฐณิชา บุณยาภรณ์)
 34. Nattakan Noichalad (ณัฐกานต์ น้อยฉลาด)
 35. Nattawat Champa (ณัฐวรรธน์ จำปา)
 36. Natthakarn Massuwan (ณัฐกาญจน์ เมษสุวรรณ)
 37. Natthasit Promsorn (ณัฐสิทธิ์ พรมสอน) [Cert]
 38. Navarat Sae-ieb (นวรัตน์ แซ่เอี๊ยบ)
 39. Nawiya Leelanawalikhit (นวิญา ลีลานวลิขิต)
 40. Nontapat Supanwattanachai (นนทพัทธ์ สุพรรณวัฒนชัย) [Cert]
 41. Nuntavut Baongam (นันทวุฒิ บัวงาม)
 42. Nuthapong Tungsuk (ณัฐพงศ์ ถึงสุข)
 43. Nutnicha Charoenkul (นัฐณิชา เจริญกุล)
 44. Nutrapee Phundech (นัฐระพี พันเดช) [Cert]
 45. Papawee Sriwattana (ปภาวี ศรีวัฒนา)
 46. Paphawadee Rubsung (ปภาวดี รูปสูง)
 47. Pattarawadee Saebae (ภัทรวดี แซ่เบ้) [Cert]
 48. Payuda Makpasuk (ปยุดา มากผาสุข) [Cert]
 49. Phacharapon Pakchuen (พัชรพล ภักตรชื่น) [Cert]
 50. Phannita Phumalai (พรรนนิตา ภู่มาลัย)
 51. Phittiphon Wangburapapaiboon (พิตติพล หวังบูรพาไพบูลย์) [Cert]
 52. Pichayakorn Saenatham (พิชญากรณ์ เสนาธรรม) [Cert]
 53. Piphat Thongissara (พิพัฒน์ ทองอิสสระ) [Cert]
 54. Pornthep Kidchob (พรเทพ คิดชอบ)
 55. Pranisara Kijnate (ปาณิสรา กิจเนตร์) [Cert]
 56. Premruedi Techaaphichit (เปรมฤดี เตชอภิชิต) [Cert]
 57. Punnalin Shutrashata (ปัณณลิน ฉัฏฐ์รชฏ)
 58. Rachanon Suanma (รชานนท์ สวนมา)
 59. Ramita Thongdonam (รมิตา ทองดอนอ่ำ) [Cert]
 60. Ratnisa Boonhenglee (รัตน์นิศา บุ้นเฮงหลี)
 61. Sariti Luanrak (ศริติ ล่วนรักษ์)
 62. Sataporn Kennamthieng (สถาพร เคนน้ำเที่ยง)
 63. Sirindhorn Khola (ศิรินธร คอล้า)
 64. Sittipon Schrott (สิทธิพล ชร็อตต์) [Cert]
 65. Siwakorn Chansomboon (ศิวกร จันทร์สมบูรณ์)
 66. Sompong Khunthamsiri (สมพงษ์ คุณธรรมสิริ) [Cert]
 67. Somruthai Tangon (สมฤทัย แตงอ่อน) [Cert]
 68. Suchawadee Yuedyaow (สุชาวดี ยืดยาว) [Cert]
 69. Supakorn Chumsing (ศุภกร ชุมสิงห์) [Cert]
 70. Supatida Upan (สุภธิดา อุปัญญ์) [Cert]
 71. Sureeya Sriuschariya (สุรีย์ญา ศรีอัจฉริยะ) [Cert]
 72. Suthima poonsiripipat (สุธิมา พูนศิริพิพัฒน์)
 73. Sutthiphon Saengnum (สุทธิพร แสงนุ่ม) [Cert]
 74. Taksaporn Sinsongserm (ทักษพร สินส่งเสริม) [Cert]
 75. Tanyaporn Smittikorakul (ธัญพร สมิทธิกรกุล)
 76. Tawanrat Yensook (ธวัลรัตน์ เย็นสุข)
 77. Thadtarnan Sangjitpondchok (ทัตธนันท์ สังข์จิตพรโชค) [Cert]
 78. Thanapat Kwampean (ธนภัทร ความเพียร)
 79. Thanin Chinwattanakarn (ธนิน ชินวัฒนกาญจน์) [Cert]
 80. Varat Tanawatchwarapanya (วรัท ธนวัชร์วรปัญญา)
 81. Warachina Pokapanich (วรชินา โภคาพานิชย์) [Cert]
 82. Warunyu Jantree (วรัญญู จันทร์ตรี)
 83. Wiraphon Khanngoen (วีราพร ขันเงิน) [Cert]
Let's volunteer to make an impact together!

Become a Supporter